Dla lekarza

Reklama
Reklama

Polecamy publikacje

Reklama
Reklama

Kontakt

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc

Biuro:
ul. K. Promyka 5 lok. 162
01-604 Warszawa

mail: astma.federacja@gmail.com 

Konto: Kredyt Bank SA
44150010121210101466220000

Światowy Dzień Chorego - Forum Organizacji Pacjentów PDF Drukuj Email

11 i 12 lutego w Warszawie już po raz 13. odbyło się Forum Organizacji Pacjentów – największa  konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od inauguracyjnego spotkania z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, który podkreślał, że z okazji Światowego Dnia Chorego można mówić o godności pacjenta w chorobie.

Więcej…
 
Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie - 23 marca 2019 PDF Drukuj Email

II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika
zaprasza na XXVIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową:
Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie

która odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku w Sali Wykładowej II Katedry przy ul. Skawińskiej 8. Tegoroczna konferencja koncentrować się będzie wokół dwóch głównych tematów dotyczących zastosowania leków biologicznych we współczesnej medycynie oraz praktycznych aspektów leczenia antyfibrotycznego w idiopatycznym włóknieniu płuc. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci, którzy przedstawią blaski i cienie leczenia biologicznego w medycynie, zastosowania leków biologicznych w leczeniu chorób autoimmunologicznych, w leczeniu astmy, RZS, raka płuca oraz kwalifikacji molekularnej chorych do leczenia biologicznego w raku płuca. W sesji poświęconej idiopatycznemu włóknieniu płuc przedstawione będą standardy rozpoznania klinicznego, radiologicznego oraz zasady kwalifikacji do leczenia antyfibrynotycznego i własne doświadczenia kliniczne w jego prowadzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych w/w tematyką lekarzy alergologów, pulmonologów, reumatologów, lekarzy rodzinnych i studentów.

Zobacz plakat

 
DUM SPIRO SPERO PDF Drukuj Email

Zapraszamy lekarzy i naukowców do wzięcia udziału w IV edycji konkursu DUM SPIRO SPERO na najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, opublikowane w 2018 r. w czasopismach zagranicznych lub krajowych.

Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz statuetki. Ważne: Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do 20 lutego 2019r. Wręczenie nagród nastąpi podczas IX konferencji naukowej „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie - DUM SPIRO SPERO”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w WIM.

Ogłoszenie o konkursie DUM SPIRO SPERO kierujemy do lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska i innych osób zajmujących się problematyką zanieczyszczeń powietrza. Jest to konkurs o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, na najlepsze prace naukowe opublikowane w 2018 roku w czasopismach zagranicznych i krajowych, dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Badania powinny być prowadzone wśród ludzi i zawierać pomiary lub oszacowania zarówno zanieczyszczeń powietrza jak i zdrowia.

Konferencja naukowa DUM SPIRO SPERO, organizowana od 2010 r. przez Wojskowy Instytut Medyczny i Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, jest wydarzeniem upamiętniającym Osobę gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego, pulmonologa, lekarza Prezydenta RP,Od 2016 r. częścią konferencji jest konkurs na prace naukowe na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Więcej…
 
Dni Spirometrii 2018 PDF Drukuj Email

Dni Spirometrii 2018 (DS2018) już za nami. W dniach 1 - 8 października br. w 249 placówkach medycznych w całej Polsce oferowano bezpłatne badania spirometryczne.

Wstępne dane wskazują, że wykonano ponad 6.500 badań. Patronat nad DS2018 objął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne,Wojskowy Instytut Medyczny oraz  Medycyna Praktyczna.

W tym roku sponsorami DS2018 byli AVIVA POLSKA, Polska Spółka Gazownictwa, Novartis, GSK, Aeromedica. Wsparcie otrzymaliśmy również od sieci Super-Pharm.

Do siedziby Federacji nadal napływają ankiety wraz wynikami spirometrii, wysyłane przez ośrodki uczestniczące w akcji.

W trakcie DS 2018 osoba badana wypełniała ankietę dotyczącą ewentualnych objawów chorobowych, ale także miejsca zamieszkania i potencjalnego wpływu zanieczyszczeń powietrza  na układ oddechowy. Osoby z nieprawidłowymi wynikami otrzymały list do doktora rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę w kierunku chorób obturacyjnych (astmy lub POCHP).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom; lekarzom, pielęgniarkom, technikom spirometrii za zaangażowanie w obchody DS 2018. Dziękujemy szczególnie w imieniu osób, które miały nieprawidłowy wynik badania i być może dzięki Państwu otrzymają prawidłowe rozpoznanie. Zamiast kaszlu i duszności otrzymają diagnozę, która umożliwi im normalne życie z chorobą.

Dzięki Państwa  stałemu zaangażowaniu od 2010 roku przebadaliśmy już ponad 56.000 Polaków, a blisko 10.500 z nich otrzymało prawidłowe rozpoznanie choroby

To nasz wspólny sukces.

Dziękujemy mediom za podjęcie tematu.

Przedstawiciele mediów aktywnie włączyli się w propagowanie Dni Spirometrii 2018 i dzięki nim Polacy mogli dowiedzieć się więcej na temat rozpoznawania i leczenia chorób obturacyjnych (astmy i POCHP) i  mieli szansę zwiększyć swoją świadomość na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.  

Od dnia 24.09 do 10.10.2018 ukazało się 514 doniesień medialnych (raport)

 Już dziś zapraszamy do udziału w jubileuszowych, X Dniach Spirometrii w 2019 r. 

 

 

 

 
Dni Spirometrii 2018 - mapa ośrodków PDF Drukuj Email

 

241 ośrodków zadeklarowało chęć wykonywania bezpłatnych badań spirometrycznych w dniach 1 - 6 października 2018 r. 

Tych z Państwa którzy chcieliby przystąpić do Dni spirometrii prosimy o zarejestrowanie SWOJEGO ośrodka, zgodnie z Regulaminem.

Przypominam, że w czasie dni spirometrii w zarejestrowanych ośrodkach wykonujemy bezpłatne badania spirometryczne. Każdy pacjent wypełnia ankietę przed badaniem ,a jeśli spirometria wskazuje na zaburzenia przepływu powietrza przez układ oddechowy, otrzymuje list do swojego lekarza z prośbą o pogłębienie diagnostyki, w kierunku chorób obturacyjnych płuc.

Zapraszam lekarzy, pielęgniarki, techników spirometrii do udziału w DS. 2018 a osoby z przewlekłym kaszlem i dusznościami zachęcam do wykonania badania spirometrycznego w ośrodkach biorących udział w akcji.

Mapka poglądowa, stan na dzień 28.09.2018

Zobacz mapkę na pełnym ekranie

 
Dobra zmiana w programie leczenia astmy ciężkiej. PDF Drukuj Email

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących czasu leczenia w programie lekowym Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej należy zwrócić uwagę na zmianę opisu przedmiotowego programu od 1 września 2018 r.

Zmieniony opis programu lekowego w znacznej mierze implementuje stanowisko wyrażone w piśmie Pana Ministra Marcina Czecha stanowiącym odpowiedź na pismo Pani Prof. Kariny Janhz-Różyk.
Przy czym zrezygnowano z zapisu określającego 6 miesięczny czas zawieszenia leczenia oraz wprowadzono wymagania związane z wizytami kontrolnymi w trakcie zawieszenia.

Zgodnie z obecnym opisem po upływie 24 miesięcy leczenie zostaje zawieszone, przy czym doprecyzowano, iż pacjent pozostaje w programie lekowym i jest obserwowany w zakresie kontroli astmy podczas wizyt co 4-6 tygodni. W trakcie wizyt kontrolnych wykonywane są:

  1. spirometria lub PEF;
  2. kwestionariusz kontroli astmy;
  3. test kontroli jakości życia chorego na astmę;
  4. ocena ogólnego stanu zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

U chorych, u których w okresie 12 miesięcy od dnia zawieszenia terapii nie dojdzie do istotnego pogorszenia kontroli astmy, udział w programie lekowym ulega zakończeniu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykonywania wizyt kontrolnych w trakcie zawieszenia leczenia w ośrodku realizującym program. W przypadku istotnego pogorszenia kontroli astmy, lekarz może zdecydować o ponownym rozpoczęciu podawania leku.

Do pobrania: Obowiązujący opis programu lekowego, stanowiący załącznik Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2018 r.

 
Dni Spirometrii 2018 PDF Drukuj Email

Bezpłatne badania spirometryczne będą oferowane pacjentom w zarejestrowanych placówkach medycznych, w  terminie 01 - 06  października 2018 

Dni Spirometrii organizowane są w ramach wieloletniej kampanii  HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS)
i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

Obecna edycja dni spirometrii jest poświecona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Pragniemy podnieść świadomość Polaków na temat standardów diagostycznych w chorobach płuc. Wiedza, jak i czym oddychamy wpływa bezpośrednio na zachowania i nawyki prozdrowotne. Pojawiające się duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania nie są przez świadomych pacjentów bagatelizowane, gdyż wiedzą, że zaburzenia czynnościowe układu oddechowego mogą być objawami zaostrzenia astmy i POCHP.  

Zachęcamy lekarzy, pielęgniarki, techników spirometrii do włączenia się w obchody  Dni Spirometrii w Polsce.

Prosimy o wypełnienie  Formularza zgłoszenia i zaoferowanie pacjentom bezpłatnych badań spirometrycznych w swoich placówkach i gabinetach.

Zarejestrowanie się do dnia 7 września br.  jest gwarancją otrzymania pakietu materiałów promocyjnych (koszulki, plakaty, balony, etc).  Tych z Państwa, którzy zarejestruję się po tym terminie prosimy o samodzielny wydruk materiałów informacyjnych.

Patronat nad DS2018 objął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskie Towarzystwo Alergologiczne,Wojskowy Instytut Medyczny, Medycyna Praktyczna.

W tym roku dołączyli do Nas partnerzy biznesowi, dla których jakość powietrza jest istotnym elementem prowadzenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Są nimi:  firma AVIVA Polska - inicjator ogólnopolskiej kampanii pn. "Wiem, czym oddycham", partner strategiczny Dni Spirometrii 2018  oraz Polska Spółka Gazownictwa. 

                                                     
 
 
 
 
 
 
Partner strategiczny 
 
 
                                   
                    
 
 
 
 
Liczymy na Twoją opinię PDF Drukuj Email
Jeśli kiedykolwiek wykonywałeś badanie spirometryczne, prosimy podziel się z nami swoim doświadczeniem i przystąp do europejskiego badania ankietowego.
 
Badanie jest skierowane zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci, które miały wykonywane testy spirometryczne, w tym do osób żyjących z chorobami płuc oraz do osób, które przeszły test w ramach badań przesiewowych, np. podczas kontroli zdrowotnych związanych z pracą.
 
Opinie pacjentów i wyniki tego badania, wraz z najnowszymi dowodami naukowymi i klinicznymi, zostaną wykorzystane przez grupę roboczą pracowników służby zdrowia, współpracujących z American Thoracic Society i European Respiratory Society,  do udoskonalenia standardów diagnostycznych w chorobach płuc. 
 
Ankietę możesz wypełnić online do 21 września 2018 r. Odpowiedzi na pytania zajmują około 5-10 minut.
 
 
W celu wypełnienia ankiety w języku polskim skorzystaj z rozwijanego menu w prawym górnym rogu ankiety. Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób, dzieląc się z kimkolwiek, kto może być zainteresowany udziałem w tym badaniu.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting